1. Εισαγωγή

Η εταιρία μας έχει δεσμευτεί στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των πελατών της. Εφαρμόζουμε πιστά μια πολιτική προστασίας η οποία επικεντρώνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, στην άριστη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία Hostlim, με έδρα στην Ξάνθη (Σέλερο, 67150), ΑΦΜ 130102610 και ΓΕΜΗ 170544846000 με επωνυμία “Μπαρίς Ομερ Ρετζέπογλου” προσαρμόζουμε τις απαραίτητες μεθόδους και ακολουθούμε τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες πολιτικές ασφάλειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/συνεργατών μας.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται και διατηρούνται μόνο για τον απαραίτητο χρόνο και για συγκεκριμένους, νόμιμους και δικαιολογημένους λόγους. Αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται νόμιμα, διαφανώς και με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια τους, σύμφωνα με τον νόμο. Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι κατάλληλα, σχετικά και δεν υπερβαίνουν αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Είναι επίσης ακριβή και ενημερώνονται όποτε απαιτείται.

Τα Datacenter που χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους όρους του GDPR. Η εν λόγω νομοθεσία απαιτεί την τοποθέτηση των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρώπης. Συνεργαζόμαστε με Datacenter που πληρούν αυτήν την απαίτηση και εξασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σχετικά με τα cookies, ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα cookies για να αναγνωρίσει τον επισκέπτη/χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του ιστότοπου μας (όπως newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν ανακτούν πληροφορίες από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες, για στατιστικούς λόγους και για την προσαρμογή των περιοχών που είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους μάρκετινγκ.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας ή να μην αποδέχεστε τη χρήση των cookies καθόλου. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

2.1 Οι χρήστες της Hostlim, κατά (α) την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, (β) την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την αγορά υπηρεσιών, μας παραχωρούν διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων.

α. Κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, συλλέγουμε δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας και πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.

β. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συλλέγουμε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες όπως το όνομά/επώνυμο σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), το τηλέφωνό σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, τη διεύθυνση σας, το ψευδώνυμο (username), τον Α.Φ.Μ. και άλλες πληροφορίες αν χρειάζεται για την εκδοχή τιμολογίου.

δ. Κατά την αγορά υπηρεσιών μας, συλλέγουμε πληροφορίες για την παραγγελία υπηρεσιών/προϊόντων, την επιλογή τρόπου πληρωμής και τις πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση της πληρωμής.

Εάν οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί με εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, συλλέγουμε τα προσωπικά τους δεδομένα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και αιτήματά τους και για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετιζόμενα με την online πληρωμή υπηρεσιών / προϊόντων, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά την εκτέλεση της πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect) στην ιστοσελίδα της εν λόγω τράπεζας.

2.2 Αναφορικά με την διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, τα στοιχεία παραμένουν ασφαλώς αποθηκευμένα στα αρχεία μας για όσο διάστημα διατηρείτε εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της Hostlim. Τα δεδομένα διαγράφονται είτε μετά την τερματισμό της συναλλακτικής μας σχέσης είτε όταν ο ίδιος πελάτης εκφράζει την επιθυμία για αυτό.

2.3 Για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μέσω live chat, τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν την επικοινωνία είναι κρυπτογραφημένα, προσωρινά αποθηκευμένα, αλλά αποσβένονται από τον server του chat μόλις ολοκληρωθεί η συνομιλία. Επιπλέον, αποστέλλεται ένα αντίγραφο κάθε συνομιλίας μέσω email και αποθηκεύεται με ασφάλεια στο σύστημα τεχνικής υποστήριξης της Hostlim. Αυτό γίνεται για να διατηρείται ιστορικό εξυπηρέτησης πελατών και να βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

2.4 Προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την Hostlim

Η Hostlim διατηρεί τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών της μόνο για θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών και για λόγους ασφάλειας και διασφάλισης της ομαλής παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται για τη δημιουργία ενός προφίλ πελάτη περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης (στην περίπτωση επιχειρηματικού προφίλ), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ).

Αυτά τα στοιχεία ζητούνται για να διατηρηθεί επικοινωνία με τον πελάτη όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και για θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που έχουν παραχθεί από τον πελάτη ή για διαδικαστικά θέματα όπως η τιμολόγηση των υπηρεσιών ή η ενημέρωση σχετικά με το προφίλ του πελάτη και τις υπηρεσίες του. Η εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία ως υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και ο πελάτης δίνει τη συναίνεσή του ενεργά, αποδεχόμενος τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Σχετικά με τα domain names, για την κατοχύρωσή τους, η Hostlim ζητάει από τον πελάτη να καθορίσει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά ή ίδια με τα στοιχεία του προφίλ πελάτη, ανάλογα με τον κάθε πελάτη και τις προτιμήσεις του. Κάθε πελάτης μπορεί να κατοχυρώσει domain names με όποια στοιχεία επιθυμεί, και αυτά τα στοιχεία είναι προσβάσιμα μόνο από τον πελάτη μετά από εξουσιοδοτημένη είσοδο (σύνδεση) στον ιστότοπο της εταιρείας, καθώς και από την Hostlim όταν είναι αναγκαίο να διαχειριστεί τις υπηρεσίες του πελάτη, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ανανεώσεων domain, τιμολόγησης, επίβλεψης σωστής λειτουργίας και χρήσης ή εάν ζητηθεί από κάποια κρατική αρχή με τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις που ορίζονται από τον νόμο για την εκάστοτε περίπτωση και χρονική περίοδο.

Σχετικά με τα αιτήματα των πελατών, για την εκτέλεση εργασιών, οι πελάτες αποστέλλουν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της εταιρείας (email), συνήθως συνοδευόμενα από κάποια έγγραφα (αντίγραφα ταυτότητας ή επιχειρηματικά σήματα). Τέτοια αιτήματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την αλλαγή πληροφοριών στο προφίλ, τη μεταφορά ενός domain από ένα προφίλ πελάτη σε άλλο εντός της Hostlim , τη μεταφορά φιλοξενίας από ένα προφίλ πελάτη σε άλλο εντός της Hostlim, τη διαγραφή ενεργών συνδρομών φιλοξενίας κ.λπ. Η εταιρεία διατηρεί αντίγραφα των επισυναπτόμενων αρχείων αυτών των αιτημάτων στα γραφεία της, σε ασφαλές μέρος, για την αναγκαία χρονική περίοδο που σχετίζεται με την αντίστοιχη υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επιθυμίες ή την άρνηση του πελάτη σχετικά με τη διατήρηση των αρχείων αυτών.

2.5 Η Εταιρία παρέχει λογισμικό τρίτων, το οποίο διέπεται από άλλους όρους άδειας χρήσης. Οι πελάτες δεσμεύονται από τους όρους των αδειών χρήσης που διέπουν το συγκεκριμένο λογισμικό τρίτων. Η Εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις για τη χρήση και τη λειτουργικότητα του λογισμικού τρίτων. Οι τρίτοι πάροχοι της hostlim.com είναι το facebook.com, google.com, google.gr, analytics.google.com, letsencrypt.org, wordpress.org, woocommerce.com, tawk.to, whmcs.com, plesk.com, hetzner.com, vivawallet.com, paypal.com, winbank.gr, easy.gr, cookiebot.com και domainnameapi.com

Για να προβάλετε περιεχόμενο από τρίτους, απαιτείται η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν θεσπίσει οι ίδιοι. Ανάμεσα σε αυτούς τους όρους περιλαμβάνεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία είναι εκτός του ελέγχου μας.

Εάν δεν προβάλλεται συγκεκριμένο περιεχόμενο, τότε δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών στους ιστότοπους μας λειτουργούν ανεξάρτητα και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν οποιονδήποτε όρο χρήσης, σκοπό ή χρήση των cookies και άλλων σχετικών πληροφοριών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για να συλλέξουμε πληροφορίες που μπορούν να αναγνωρίσουν φυσικά πρόσωπα, εάν συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την παρούσα πολιτική για τα cookies, η πολιτική απορρήτου.

3. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

3.1 Τα Προσωπικά Δεδομένα του πελάτη θα υποστούν επεξεργασία από την εταιρεία Hostlim.

Η επιθυμία του πελάτη να αγοράσει υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας hostlim.com αποτελεί δήλωση ότι θέλει η εταιρεία να αναλάβει την ολοκλήρωση, εργασία ή τη μεσολάβηση για την εκτέλεση της εργασίας ανάμεσα στον πελάτη και ένα τρίτο μέρος, υπό την ιδιότητα της ως πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου.

Βάσει των πληροφοριών και των δεδομένων που παρέχει ο πελάτης στην ιστοσελίδα της εταιρείας hostlim.com ή σε μια φόρμα παραγγελίας, η εταιρεία θα πρέπει να κατατάξει τον πελάτη σε ένα ομοιογενές σύνολο και να υπολογίσει την κατάλληλη και αναλογική υπηρεσία ή προϊόν για τον πελάτη, βάσει των δηλώσεων του.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας.

Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού και τη λειτουργία της υπηρεσίας. Η πλήρης και ακριβής πληροφόρηση για αυτά τα στοιχεία αποτελεί νομική υποχρέωση του πελάτη. Ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία να ζητήσει την ακύρωση ή τη λήξη της υπηρεσίας ή της συμβάσης ανά πάσα στιγμή.

Όσο ισχύει η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που παρέχει ο πελάτης κατά την παραγγελία υπηρεσίας/προϊόντος ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο.

Η Hostlim δεν διαθέτει έναν δημόσιο κατάλογο με τα ηλεκτρονικά μέλη ή άλλα στοιχεία των πελατών της.

3.2 Με βάση τα παραπάνω, η Εταιρεία αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις έναντι του Πελάτη:

 • Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Πελάτης, αποκλειστικά βάσει των γραπτών οδηγιών του Πελάτη, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός αν υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας.
 • Να διασφαλίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα έχουν δεσμευθεί να διατηρούν την εμπιστευτικότητα ή υπόκεινται σε κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679.
 • Να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 28 παρ. 2 και 4 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 σχετικά με την πρόσληψη άλλων επεξεργαζόμενων.
 • Να λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και να υποστηρίζει τον Πελάτη με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να βοηθήσει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πελάτη να ανταποκριθεί σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων όπως προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679.
 • Να υποστηρίζει τον Πελάτη στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 32 έως 36 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η Εταιρεία.
 • Κατ’ επιλογή του Πελάτη, να διαγράφει ή να επιστρέφει όλα τα προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και να διαγράφει τυχόν υπάρχοντα αντίγραφα, εκτός αν η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας απαιτεί την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.
 • Να παρέχει στον Πελάτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και να διευκολύνει και να επιτρέπει τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την Εταιρεία ή από άλλον ελεγκτή που έχει ανατεθεί από την Εταιρεία.

3.3 Ο Πελάτης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας:

 • Να μην καταχρώνται καταχρηστικά τα δικαιώματά του που προκύπτουν από τις συμφωνηθείσες συνθήκες του παρόντος άρθρου ή/και από το εθνικό νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας ή/και των ευρωπαϊκών κανονισμών.
 • Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων που υποβάλλονται για επεξεργασία εκ μέρους της Εταιρείας και να μην επεξεργάζεται δεδομένα παραβαίνοντας τις διατάξεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679.
 • Να αποστέλλει ειδικές οδηγίες επεξεργασίας στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την ανάθεση της επεξεργασίας των δεδομένων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την Εταιρεία.

3.4 Οι υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών που προσφέρονται απευθείας σε ανηλίκους και περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμες μόνο εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει τα δεκαπέντε (15) χρόνια της ηλικίας του και έχει δώσει την προσωπική του συγκατάθεση.

Στην περίπτωση ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια αυτής της παραγράφου μπορεί να γίνει νομίμως μόνο αν ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του.

Αναφορικά με τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ασκήσει τα δικαιώματά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας εντός 14 ημερών από τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης, ανεξάρτητα από τον λόγο.

Για την καταγγελία, η προθεσμία ξεκινά την επόμενη ημέρα μετά την καταγγελία της σύμβασης από τον Πάροχο. Εάν η Εταιρεία δεν ασκήσει τα δικαιώματά της εντός αυτής της προθεσμίας, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη διαγραφή των δεδομένων που επεξεργαζόταν για λογαριασμό της Εταιρείας.

3.5 Ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου hostlim.com. Επιπλέον, δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους νόμους του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να μην χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο hostlim.com κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη.